Mäyräjärven yksityistie

Hyvä Mäyräjärven yksityistien käyttäjä,

Ilmoita yhteys- ja kiinteistötietosi lomakkeella, joka aukeaa alla olevasta linkistä. Ajantasalla olevat tiedot auttavat yksityistieasioiden hoidossa.

Yhteystietolomake

Tiemaksun maksaminen yksityistien tilille (vuonna 2021: 40 € / tieosakas, viestiksi Mäyräjärven osoite): FI52 4503 2020 0040 24, järven suojeluyhdistyksen lahjoituksen voi maksaa samalla.

Ajankohtaista (päivitetty 2.7.2021):


Tiekokouksessa päätettiin 27.6.2021:

TIEKATSELMUS JA TIETALKOOT

Päätettiin, että tiekatselmus pidetään lauantaina 31.7. kello 11. Tietalkoot pidetään pienimuotoisina samaan aikaan: leikataan vesakoita tien reunoista ja täytetään tarvittaessa kuoppia. Vesakoiden katkomisessa kannattaa huomioida, ettei niistä jää teräviä ja vaarallisia ”keihään kärkiä” pystyyn.

TIEMAKSU

Päätettiin, että yksityistien vuosimaksu 40 € pitää maksaa elokuun loppuun mennessä. Yksityistien tilille: FI52 4503 2020 0040 24 (viestiksi Mäyräjärven osoite) tai tasarahana osoitteeseen Mäyräjärventie 65 (Leppäniemi). Jos tieosakas ei ole maksanut vuosimaksua elokuun loppuun mennessä em. tavoilla, hänelle lähetetään paperilasku, joka sisältää 10 euron laskutuslisän (yht. 50 euroa). Samassa yhteydessä on mahdollisuus maksaa vapaaehtoinen järven suojelumaksu (esim. 5 euroa), jolla rahoitetaan järvikokouksessa päätettäviä järven suojelutoimenpiteitä.

Hoitokunta


****

Kutsu Mäyräjärven yksityistien tiekokoukseen

Aika: sunnuntai 27.6.2021 klo 13.00 – 14.00

Paikka: Mäyräjärventie 77 (ulkona)

Esityslista

  1. Kokouksen avaus

  2. Kokouksen järjestäytyminen

  3. Kokouksen osanottajien toteaminen

  4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

  5. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

  6. Vuoden 2020 tilityksen tarkastaminen

  7. Hoitokunnan vastuuvapaudesta päättäminen

  8. Päättäminen toimenpiteistä, joihin voitto tai tappio saattaa antaa aihetta

  9. Tien kunnossapito ja perusparannus

  10. Talousarvio vuosille 2021 ja 2022, vuoden 2021 tiemaksujen päättäminen

  11. Hoitokunnan jäsenten ja tilintarkastajan palkkion suuruudesta päättäminen

  12. Hoitokunnan jäsenten ja varajäsenten valinta vuodelle 2022

  13. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta vuodelle 2022

  14. Muut yksityistienpitoon liittyvät asiat

  15. Seuraavan kokouksen ajankohta

  16. Kokouksen päättäminen


Tervetuloa!

Hoitokunta

www.mayrajarvi.com


****


Tiekokouksessa päätettiin 21.6.2020:

TIEKATSELMUS JA TIETALKOOT

Päätettiin, että tiekatselmus pidetään lauantaina 25.7. kello 11. Tietalkoot pidetään pienimuotoisina: leikataan vesakoita tien reunista ja täytetään muutamia kuoppia.

TIEMAKSU

Päätettiin, että yksityistien vuosimaksu 40 € pitää maksaa elokuun loppuun mennessä. Yksityistien tilille: FI52 4503 2020 0040 24 (viestiksi Mäyräjärven osoite) tai tasarahana osoitteeseen Mäyräjärventie 65 (Leppäniemi). Jos tieosakas ei ole maksanut vuosimaksua elokuun loppuun mennessä em. tavoilla, hänelle lähetetään paperilasku, joka sisältää 10 euron laskutuslisän (yht. 50 euroa). Samassa yhteydessä on mahdollisuus maksaa vapaaehtoinen järven suojelumaksu (esim. 5 euroa), jolla rahoitetaan järvikokouksessa päätettäviä järven suojelutoimenpiteitä.

Hoitokunta

*****

5/2020

Kutsu Mäyräjärven yksityistien tiekokoukseen

Aika: sunnuntai 21.6.2020 klo 13.00 – 14.00

Paikka: Mäyräjärventie 77

Esityslista

 1. Kokouksen avaus

 2. Kokouksen järjestäytyminen

 3. Kokouksen osanottajien toteaminen

 4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

 5. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

 6. Vuoden 2019 tilityksen tarkastaminen

 7. Hoitokunnan vastuuvapaudesta päättäminen

 8. Päättäminen toimenpiteistä, joihin voitto tai tappio saattaa antaa aihetta

 9. Tien kunnossapito ja perusparannus

 10. Talousarvio vuosille 2020 ja 2021, vuoden 2020 tiemaksujen päättäminen

 11. Hoitokunnan jäsenten ja tilintarkastajan palkkion suuruudesta päättäminen

 12. Hoitokunnan jäsenten ja varajäsenten valinta vuodelle 2021

 13. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta vuodelle 2021

 14. Muut yksityistienpitoon liittyvät asiat

 15. Seuraavan kokouksen ajankohta

 16. Kokouksen päättäminen

Tervetuloa!

Hoitokunta

*******

KAAPELITYÖ (5/2020): Mäyräjärventiellä sähkökaapelin kaivuu ns. ojan kohdalta n. 60m molempiin suuntiin alkaa perjantaina 24.4. aamulla ja jatkuu viikonlopun jälkeen maanantaina ja tiistaina. Viikonlopun ajan tie on käytössä normaalisti. Työn kesto arviolta 3 päivää.

*******

Tiekokouksessa päätettiin 23.6.2019

TIEKATSELMUS

Päätettiin, että tiekatselmus pidetään lauantaina 27.7. kello 11. Tietalkoita ei pidetä juuri tehdyn tien kunnostuksen takia.

TIEMAKSU

Päätettiin, että yksityistien vuosimaksu 50 € pitää maksaa elokuun loppuun mennessä. Yksityistien tilille: FI52 4503 2020 0040 24 (viestiksi Mäyräjärven osoite) tai tasarahana osoitteeseen Mäyräjärventie 65 (Leppäniemi). Jos tieosakas ei ole maksanut vuosimaksua elokuun loppuun mennessä em. tavoilla, hänelle lähetetään paperilasku, joka sisältää 10 euron laskutuslisän (yht. 60 euroa). Samassa yhteydessä on mahdollisuus maksaa vapaaehtoinen järven suojelumaksu (esim. 5 euroa), jolla rahoitetaan järvikokouksessa päätettäviä järven suojelutoimenpiteitä.

TURVALLISUUS

Todettiin, että Mäyräjärventiellä ajetaan välillä ylinopeutta. Nopeusrajoitus on koko tiellä 30 km/h. Ylinopeus vaarantaa muita tiellä liikkuvia ja heikentää tien kuntoa. Tiellä on ollut useita läheltä piti –tilanteita. Toivomus on, että jokainen keskustelee asiasta niiden kanssa, jota mahdollisesti aiheuttavat riskitilanteita.

Hoitokunta

****

Mäyräjärven yksityistien tiekokous (päivitetty 18.5.2019)

Aika: sunnuntai 23.6.2019 klo 13.00 – 14.00

Paikka: Mäyräjärventie 77

  1. Kokouksen avaus

  2. Kokouksen järjestäytyminen

  3. Kokouksen osanottajien toteaminen

  4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

  5. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

  6. Vuoden 2018 tilityksen tarkastaminen

  7. Hoitokunnan vastuuvapaudesta päättäminen

  8. Päättäminen toimenpiteistä, joihin voitto tai tappio saattaa antaa aihetta

  9. Tien kunnossapito ja perusparannus

  10. Talousarvio vuosille 2019 ja 2020, vuoden 2019 tiemaksujen päättäminen

  11. Hoitokunnan jäsenten ja tilintarkastajan palkkion suuruudesta päättäminen

  12. Hoitokunnan jäsenten ja varajäsenten valinta vuodelle 2020

  13. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta vuodelle 2020

  14. Muut yksityistienpitoon liittyvät asiat

  15. Seuraavan kokouksen ajankohta

  16. Kokouksen päättäminen

Tervetuloa!

Hoitokunta

****

Kaapelityöstä tietoa:

Keskiviikkona 5.9 aletaan siirtämään kone kalustoa Mäyräjärventielle.

Kaivuu töitä tehdään noin pariviikkoa, jos kaikki menee suunnitellusti.

Suoritamme työn päivällä klo 8:00 – 19:00 välillä. Työstä aiheutuu häiriötä liikenteelle.

Tässä yhteystietoja, jos jokin asukas haluaa sopia tai kysyä jotakin tarkempia yksityiskohtia tai aikataulua:

Maanrakentaja:

Veljekset Korkala Oy, Henri Paavola puh. 044 3417607

Sähköasentaja (Elenia liittymät):

PLS Power and Line Service, Jarno Plaami puh. 040 5159887

IPP Kuitu:

Ikaalisten-Parkanon Puhelin Oy, Jussi Mikkola puh. 043 2175563

Myös minuun voi olla yhteydessä kaikkiin ym. asioihin liittyen. Yhteystiedot on alla.

Terveisin,

Mikko Rannanjärvi

Project Manager

Power Business Unit

Yhdistävä tekijä

Relacom Finland Oy

Puurtajantie 9B

60100 Seinäjoki

mikko.rannanjarvi@fi.relacom.com

mob. +358406402772

- - - - - - - -

Tiekokouksessa 24.6.2018:

  • Päätettiin, että tiekatselmus ja tietalkoot pidetään lauantaina 28.7. kello 11.

    • Vesakot ja kuopat (mursketta päälle yksityistien kasoista)

    • Työvälineitä mukaan: vesuri, lapio, kottikärryt

    • Tehdään porukoissa, yksi porukka hoitaa tien alkupään, yksi keskikohdan ja yksi loppupään

  • Päätettiin, että yksityistien vuosimaksu 40 € pitää maksaa elokuun loppuun mennessä

    • Yksityistien tilille: FI52 4503 2020 0040 24 (viestiksi Mäyräjärven osoite) tai

    • tasarahana osoitteeseen Mäyräjärventie 65 (Leppäniemi).

    • Jos tieosakas ei ole maksanut vuosimaksua elokuun loppuun mennessä em. tavoilla, hänelle lähetetään paperilasku, joka sisältää 10 euron laskutuslisän (yht. 50 euroa).

  • Todettiin, että Mäyräjärventiellä ajetaan välillä ylinopeutta. Nopeusrajoitus on koko tiellä 30 km/h. Ylinopeus vaarantaa muita tiellä liikkuvia ja heikentää tien kuntoa. Tiellä on ollut useita läheltä piti –tilanteita. Toivomus on, että jokainen keskustelee asiasta niiden kanssa, jota mahdollisesti aiheuttavat riskitilanteita.

Hoitokunta

Päivitys 26.5.2018: Mäyräjärven yksityistien tiekokous pidetään sunnuntaina 24.6.2018 kello 13-14 osoitteessa Mäyräjärventie 77. Kokouksen jälkeen pidetään myös järvikokous.

Esityslista

  1. Kokouksen avaus

 1. Kokouksen järjestäytyminen

 2. Kokouksen osanottajien toteaminen

 3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

 4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

 5. Vuoden 2017 tilityksen tarkastaminen

 6. Hoitokunnan vastuuvapaudesta päättäminen

 7. Päättäminen toimenpiteistä, joihin voitto tai tappio saattaa antaa aihetta

 8. Tien kunnossapito ja perusparannus

 9. Talousarvio vuosille 2018 ja 2019, vuoden 2018 tiemaksujen päättäminen

 10. Hoitokunnan jäsenten ja tilintarkastajan palkkion suuruudesta päättäminen

 11. Hoitokunnan jäsenten ja varajäsenten valinta vuodelle 2019

 12. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta vuodelle 2019

 13. Muut yksityistienpitoon liittyvät asiat

 14. Seuraavan kokouksen ajankohta

 15. Kokouksen päättäminen

Päivitys 23.1.2018: Elenia korvaa Mäyräjärven alueella ilmajohdot maakaapeleilla vuoden 2018 aikana ja samalla on mahdollista liittyä valokuituhankkeeseen, joka mahdollistaa nopeamman internet-yhteyden. Alla löytyy Petteri Mikkolan kirje aiheesta. Liittyjien tiedot pitää olla hankkeen tiedossa 29.1.2018 mennessä.

Tervehdys kuituhankkeen puitteissa,

Valokuituhankkeen suunnitelmat alkavat selkeytymään ja infotilaisuuden jälkeen kiinnostuneita alkaa olemaan mukavasti kasassa. Tässä viestissä kerron tarkemmin hankkeen tilanteesta, suunnitelmista ja jatkosta.

Hankealueeksi on muodustumassa Hämeenkyrön puolella Mäyräjärventie, Pentinmaantie (alkuosa) ja Mäkelä-Haavistontien alue. Ylöjärven puolella hankealueena on Kivijärventie, Lindellinpolku, Vanamotie, Kanervistontie ja Miiluviidantie. Hanke toteutetaan yhteistyössä Elenian maakaapeloinnin ja operaattorin kesken siten, että liittymismaksuilla katetaan yhteiskaivannon työkustannukset ja kuituoperaattori kustantaa kuituverkon laitteet ja materiaalit. Vahvimmin kiinnostuksen hankkeen toteuttamiseen ovat esittäneet paikalliset puhelinyhtiöt Ikaalisten-Parkanon puhelin (IPP oy, www.ipp.fi) ja Pohjois-Hämeen puhelin (PHP oy, www.phpoy.fi).

IPP:n tekemä Ylöjärven puolen hankealueen esisuunnitelma on liitteenä, jossa on tosin puutteellisuuksia mm. Lindellinpolun ja Miiluviidantien alueella. Esisuunnitelma on tehty kaikkiin alueen osoitteisiin, jotta on saatu arvioitua hankealueen kokonaiskustannus. Liittyjien varmistuttua suunnitelma päivitetään tiedoilla, jolloin muut osoitteet on helppo poistaa suunnitteluohjelmassa ja saada päivitetty kustannusarvio.

Tehdyssä esisuunnitelmassa on hankealue jaettu kolmeen osaan, jossa A-alue muodostuu Hämeenkyrön puolen liittyjistä, C-alue muodostuu Ylöjärven puolen liittyjistä ja B-alue on siirtymäkuitu, joka tuo yhteyden A-alueelta rajalta C-alueelle. Esisuunnitelman mukaiset arviot hankekustannuksille on 146 k€ A-alueen osalta ja 67 k€ B+C-alueen osalta.

Hankkeen suunnittelun lähtökohtana on ollu noin 2000 euroa liittymismaksu ja "kipurajana" liittymismaksulle on 2500 euroa (keskeytysraja). Tarkennetun suunnitelman mukaisiin kustannuksiin tullaan hakemaan Joutsentenreitin (Alue A) ja Kantrin (Alue B+C) Leader-hanketukea, joka on noin 40% kustannuksista. Leader-tuen avulla hankkeen liittymismaksuilla katettavaksi jäisi noin 88 k€ (A-alue) ja 40 k€ (B+C). Ylöjärven puolella minimiliittyjä määrä hankkeen toteuttamiseksi olisi tällöin 16 liittymää, joka infotilaisuuden perusteella ollaan jo ylitetty. C-suunnittelualueella olevien kiinteistöjen määrä on noin 40, joten tämän hetken kiinnostustietojen perusteella näyttäisi liittymismaksun haarukaksi jäävän näin ollen 1000-2000 euroa. Oman arvioni mukaan liikuttaneen noin 1500 euron tietämillä, joka verrattuna esimerkiksi Elisan/Saunalahden uusilla asuntoalueilla tarjoamaan Talokuituun (1835 euroa) nähden on erittäin kilpailukykyinen hajaasutusalueelle tuotuna.

Hankkeen rahoituksen varmistumisen jälkeen liittymisen hinta tulee olemaan suurempi, koska tällöin liittymän osalta jää saamatta 40% Leader-tuki, mahdollisesti liittymän yhteiskaivannon hyöty ja lisäksi erillistyönä kustannukset nousevat. Liittymismaksu jälkikäteen tulee olemaankin vähintään tuen verran suurempi nyt liittymiseen nähden (1000€-->1700€ - 2000€-->3300€).

Hankkeen seuraavassa vaiheessa tullaan tekemään liittymissopimukset (pohja liitteenä) tukihakemusta varten. Kantrin seuraava johtokunnan kokous on 13.2.2018. Siellä käsiteltävien hakemusten pitää olla valmiina perjantaina 2.2.2018. Liittyjien tiedot pitää siis olla hankkeen tiedossa 29. tammikuuta mennessä, jotta tukihakemus saadaan jätettyä ajoissa hyvin kirjoitettuna. Leader-rahoitusta myönnettäessä kriteereinä on muun muuassa vaikuttavuus yrityksille ja alueen kehittämisessä. Tukihakemuksen kannalta yrityksen tekemä liittymissopimus antaa lisäpisteitä hyväksynnälle. Yrityksen ottamaa liittymää kannattaa harkita, jos siihen on esimerkiksi oman yrityksen kautta mahdollisuus.

Ajatuksena on seuraavilla viikoilla tulla henkilökohtaisesti esittelemään hanketta ja tiedustelemaan liittymäkohtainen kanta valokuituhankkeelle. Samalla hankkeesta kiinnostuneiden kanssa voidaan tehdään liitteen mukainen liittymissopimus, jotka tulee olla tehtynä tukihakemusta varten.

Jonkun verran on kyselty jo tulevaisuuden kk-hinnoittelusta. IPP:n ja PHP:n nykyiset "lista"hinnat ovat alla. Kummallakin on myös omia tarjouksia ja erikoishinnoitteluja esim. osakkeenomistajille, joiden tiedot löytyvät yhtiöiden nettisivuilta.

IPP:

30 Mb/s 24,90 €/kk

100 Mb/s 39,90 €/kk

300 Mb/s 52,00 €/kk

PHP:

50/10M 29,90 €

100/10M 39,90 €

250/100M 59,90 €

500/100M 79,90 €

1000/100M 99,90 €

Olkaa asian tiimoilta rohkeasti yhteydessä, vastaan mielelläni.

Terveisin,

Petteri Mikkola

040-8298270

petteri.mikkola(at)kolumbus.fi

HUOM. tähän liittyvä kokouskutsu ja liittymislomake löytyy Pöytäkirjat-sivulta.

Tiekokouksessa 25.6.2017:

  • Päätettiin, että tiekatselmus ja tietalkoot pidetään lauantaina 29.7. kello 12.

    • Vesakot ja kuopat (rautakangella reikiä ja mursketta päälle yksityistien kasoista)

    • Työvälineitä mukaan: vesuri, lapio, kottikärryt

    • Tehdään porukoissa, yksi porukka hoitaa tien alkupään, yksi keskikohdan ja yksi loppupään

  • Päätettiin, että hoitokunta tilaa tierummun korjauksen. (Työ suoritettiin 4.7.2017.)

  • Päätettiin, että yksityistien vuosimaksu 35 € pitää maksaa elokuun loppuun mennessä

    • Yksityistien tilille: FI52 4503 2020 0040 24 (viestiksi Mäyräjärven osoite) tai

    • tasarahana osoitteeseen Mäyräjärventie 65 (Leppäniemi)

    • Jos tieosakas ei ole maksanut vuosimaksua elokuun loppuun mennessä em. tavoilla, hänelle lähetetään paperilasku, joka sisältää 5 euron laskutuslisän (yht. 40 euroa).

  • Todettiin, että Mäyräjärventiellä ajetaan välillä ylinopeutta. Nopeusrajoitus on koko tiellä 30 km/h. Ylinopeus vaarantaa muita tiellä liikkuvia ja heikentää tien kuntoa. Tiellä on ollut useita läheltä piti –tilanteita.

Terveisin,

Hoitokunta

Kuvia rumputyöstä 4.7.2017, samalla poistettiin muutama pinnalla ollut kivi tieltä:

Heinäkuussa 2016 Heikki purki vanhan postilaatikkotelineen ja rakensi uuden:

Kuva ennen

Kuva jälkeen

Heinäkuussa 2016 Pasi Savia Siurosta höyläsi Mäyräjärven tien: