Mäyräjärven yksityistie

Hyvä Mäyräjärven yksityistien käyttäjä,

 Ilmoita yhteys- ja kiinteistötietosi lomakkeella, joka aukeaa yllä olevasta linkistä. Ajantasalla olevat tiedot auttavat yksityistieasioiden hoidossa.

 

Tiemaksun maksaminen yksityistien tilille (vuonna 2024: 60 € / tieosakas, viestiksi Mäyräjärven osoite): 

FI52 4503 2020 0040 24, järven suojeluyhdistyksen lahjoituksen voi maksaa samalla.


******


Ajankohtaista (päivitetty 4.7.2024):


Tiekokouksessa päätettiin 23.6.2024

 

 

TIEKATSELMUS JA TIETALKOOT

 

Päätettiin, että tiekatselmus pidetään lauantaina 27.7. kello 11. Tietalkoot pidetään pienimuotoisina samaan aikaan tai vaihtoehtoisesti voi huolehtia oman lähialueensa tien parannuksesta itselle sopivana aikana heinäkuussa:  täytetään kuoppia ja poistetaan näköesteitä. Tien alkupäähän tilataan sorakuorma ja muita kasoja täydennetään samalla.

 

Lanauksessa keskitytään tien alkupään lanaukseen, kun loppupäässä ei ole samanlaista tarvetta vähäisemmän liikenteen takia. Toisaalta loppupäässä tulee helposti näkyviin isompi sepeli murskeen alta.

 

Halukkaat voivat liittyä uuteen Whatsup-ryhmään ilmoittamalla siitä tien hoitokunnalle (Lamberg, Leppäniemi, Ylihärsilä).

 

TIEMAKSU

 

Vuoden 2023 alijäämä oli 280 euroa. Päätettiin, että yksityistien vuosimaksu 60 € pitää maksaa elokuun loppuun mennessä yksityistien tilille:

FI52 4503 2020 0040 24 (viestiksi Mäyräjärven osoite) tai tasarahana osoitteeseen Mäyräjärventie 65 (Leppäniemi). Jos tieosakas ei ole maksanut vuosimaksua elokuun loppuun mennessä em. tavoilla, hänelle lähetetään paperilasku, joka sisältää 10 euron laskutuslisän (yht. 70 euroa).

 

Samassa yhteydessä on mahdollisuus maksaa vapaaehtoinen järven suojelumaksu (esim. 5 euroa), jolla rahoitetaan järvikokouksessa päätettäviä järven suojelutoimenpiteitä. Yli 60 euron suorituksissa ylimenevä osuus ohjataan järven suojeluun.

 

Hoitokunta

******KUTSU MÄYRÄJÄRVENTIEN TIEKOKOUKSEEN


Aika: sunnuntai 23.6.2024 klo 13.00 – 14.00

Paikka: Mäyräjärventie 77


1 Kokouksen avaus

2 Kokouksen järjestäytyminen

3 Kokouksen osanottajien toteaminen

4 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

5 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

6 Vuoden 2023 tilityksen tarkastaminen

7 Hoitokunnan vastuuvapaudesta päättäminen

8 Päättäminen toimenpiteistä, joihin voitto tai tappio saattaa antaa aihetta

9 Tien kunnossapito ja perusparannus

10 Talousarvio vuosille 2024 ja 2025, vuoden 2024 tiemaksujen päättäminen

11 Hoitokunnan jäsenten ja tilintarkastajan palkkion suuruudesta päättäminen

12 Hoitokunnan jäsenten ja varajäsenten valinta vuodelle 2025

13 Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta vuodelle 2025

14 Muut yksityistienpitoon liittyvät asia

15 Seuraavan kokouksen ajankohta

16 Kokouksen päättäminen


Tervetuloa!


Hoitokunta****


Tiekokouksessa päätettiin 25.6.2023

 

 

TIEKATSELMUS JA TIETALKOOT

 

Päätettiin, että tiekatselmus pidetään lauantaina 29.7. kello 11. Tietalkoot pidetään pienimuotoisina samaan aikaan: leikataan vesakoita tien reunoista ja täytetään tarvittaessa kuoppia. Vesakoiden katkomisessa kannattaa huomioida, ettei niistä jää teräviä ja vaarallisia ”keihään kärkiä” pystyyn.

 

Lanauksessa keskitytään tien alkupään lanaukseen, kun loppupäässä ei ole samanlaista tarvetta vähäisemmän liikenteen takia. Toisaalta loppupäässä tulee helposti näkyviin isompi sepeli murskeen alta.

 

 

TIEMAKSU

 

Päätettiin, että yksityistien vuosimaksu 60 € pitää maksaa elokuun loppuun mennessä yksityistien tilille: FI52 4503 2020 0040 24 (viestiksi Mäyräjärven osoite) tai tasarahana osoitteeseen Mäyräjärventie 65 (Leppäniemi). Jos tieosakas ei ole maksanut vuosimaksua elokuun loppuun mennessä em. tavoilla, hänelle lähetetään paperilasku, joka sisältää 10 euron laskutuslisän (yht. 70 euroa). Tiemaksu nousi 10 euroa 667 euron alijäämän takia.

 

Samassa yhteydessä on mahdollisuus maksaa vapaaehtoinen järven suojelumaksu (esim. 5 euroa), jolla rahoitetaan järvikokouksessa päätettäviä järven suojelutoimenpiteitä.

 

Hoitokunta

****

TERVETULOA MÄYRÄJÄRVEN YKSITYISTIEN TIEKOKOUKSEEN

Aika: sunnuntai 25.6.2023 klo 13.00 – 14.00

Paikka: Mäyräjärventie 77Tervetuloa!

Hoitokunta

*****

Tiekokouksessa päätettiin 26.6.2022

TIEKATSELMUS JA TIETALKOOT

Päätettiin, että tiekatselmus pidetään lauantaina 30.7. kello 11. Tietalkoot pidetään pienimuotoisina samaan aikaan: leikataan vesakoita tien reunoista ja täytetään tarvittaessa kuoppia. Vesakoiden katkomisessa kannattaa huomioida, ettei niistä jää teräviä ja vaarallisia ”keihään kärkiä” pystyyn. 

Lanauksessa keskitytään tien alkupään lanaukseen, kun loppupäässä ei ole samanlaista tarvetta vähäisemmän liikenteen takia. Toisaalta loppupäässä tulee helposti näkyviin isompi sepeli murskeen alta.


TIEMAKSU

Päätettiin, että yksityistien vuosimaksu 50 € pitää maksaa elokuun loppuun mennessä. Yksityistien tilille: FI52 4503 2020 0040 24 (viestiksi Mäyräjärven osoite) tai tasarahana osoitteeseen Mäyräjärventie 65 (Leppäniemi). Jos tieosakas ei ole maksanut vuosimaksua elokuun loppuun mennessä em. tavoilla, hänelle lähetetään paperilasku, joka sisältää 10 euron laskutuslisän (yht. 60 euroa). Tiemaksua nostettiin 10 eurolla 499 euron alijäämän takia (luminen talvi).

Samassa yhteydessä on mahdollisuus maksaa vapaaehtoinen järven suojelumaksu (esim. 5 euroa), jolla rahoitetaan järvikokouksessa päätettäviä järven suojelutoimenpiteitä. 

Muistattehan pitää tiealueen aina vapaana, koska kyseessä on myös pelastustie. Mökkivieraita kannattaa muistuttaa tien nopeusrajoituksesta turvallisuuden takia. Edelleen on ollut useita läheltä piti -tilanteita tiellä.

Hoitokunta


*****

TERVETULOA MÄYRÄJÄRVEN YKSITYISTIEN TIEKOKOUKSEEN (julkaistu 3.6.2022):

Aika: sunnuntai 26.6.2022 klo 13.00 – 14.00

Paikka: Mäyräjärventie 77


1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Kokouksen osanottajien toteaminen

4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

5. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

6. Vuoden 2021 tilityksen tarkastaminen

7. Hoitokunnan vastuuvapaudesta päättäminen

8. Päättäminen toimenpiteistä, joihin voitto tai tappio saattaa antaa aihetta

9. Tien kunnossapito ja perusparannus

10. Talousarvio vuosille 2022 ja 2023, vuoden 2022 tiemaksujen päättäminen

11. Hoitokunnan jäsenten ja tilintarkastajan palkkion suuruudesta päättäminen

12. Hoitokunnan jäsenten ja varajäsenten valinta vuodelle 2023

13. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta vuodelle 2023

14. Muut yksityistienpitoon liittyvät asiat

15. Seuraavan kokouksen ajankohta

16. Kokouksen päättäminen


Tervetuloa!

Hoitokunta

****


Tiekokouksessa päätettiin 27.6.2021:

TIEKATSELMUS JA TIETALKOOT

Päätettiin, että tiekatselmus pidetään lauantaina 31.7. kello 11. Tietalkoot pidetään pienimuotoisina samaan aikaan: leikataan vesakoita tien reunoista ja täytetään tarvittaessa kuoppia. Vesakoiden katkomisessa kannattaa huomioida, ettei niistä jää teräviä ja vaarallisia ”keihään kärkiä” pystyyn.

TIEMAKSU

Päätettiin, että yksityistien vuosimaksu 40 € pitää maksaa elokuun loppuun mennessä. Yksityistien tilille: FI52 4503 2020 0040 24 (viestiksi Mäyräjärven osoite) tai tasarahana osoitteeseen Mäyräjärventie 65 (Leppäniemi). Jos tieosakas ei ole maksanut vuosimaksua elokuun loppuun mennessä em. tavoilla, hänelle lähetetään paperilasku, joka sisältää 10 euron laskutuslisän (yht. 50 euroa). Samassa yhteydessä on mahdollisuus maksaa vapaaehtoinen järven suojelumaksu (esim. 5 euroa), jolla rahoitetaan järvikokouksessa päätettäviä järven suojelutoimenpiteitä.

Hoitokunta


****

Kutsu Mäyräjärven yksityistien tiekokoukseen

Aika: sunnuntai 27.6.2021 klo 13.00 – 14.00

Paikka: Mäyräjärventie 77 (ulkona)

Esityslista


Tervetuloa! 

Hoitokunta

www.mayrajarvi.com


****


Tiekokouksessa päätettiin 21.6.2020:

TIEKATSELMUS JA TIETALKOOT

Päätettiin, että tiekatselmus pidetään lauantaina 25.7. kello 11. Tietalkoot pidetään pienimuotoisina: leikataan vesakoita tien reunista ja täytetään muutamia kuoppia. 

TIEMAKSU

Päätettiin, että yksityistien vuosimaksu 40 € pitää maksaa elokuun loppuun mennessä. Yksityistien tilille: FI52 4503 2020 0040 24 (viestiksi Mäyräjärven osoite) tai tasarahana osoitteeseen Mäyräjärventie 65 (Leppäniemi). Jos tieosakas ei ole maksanut vuosimaksua elokuun loppuun mennessä em. tavoilla, hänelle lähetetään paperilasku, joka sisältää 10 euron laskutuslisän (yht. 50 euroa). Samassa yhteydessä on mahdollisuus maksaa vapaaehtoinen järven suojelumaksu (esim. 5 euroa), jolla rahoitetaan järvikokouksessa päätettäviä järven suojelutoimenpiteitä.

Hoitokunta

*****

5/2020

Kutsu Mäyräjärven yksityistien tiekokoukseen

Aika: sunnuntai 21.6.2020 klo 13.00 – 14.00

Paikka: Mäyräjärventie 77

Esityslista

 Tervetuloa! 

 Hoitokunta

******* 

KAAPELITYÖ (5/2020): Mäyräjärventiellä sähkökaapelin kaivuu ns. ojan kohdalta n. 60m molempiin suuntiin alkaa perjantaina 24.4. aamulla ja jatkuu viikonlopun jälkeen maanantaina ja tiistaina. Viikonlopun ajan tie on käytössä normaalisti. Työn kesto arviolta 3 päivää. 

*******

Tiekokouksessa päätettiin 23.6.2019

TIEKATSELMUS

Päätettiin, että tiekatselmus pidetään lauantaina 27.7. kello 11. Tietalkoita ei pidetä juuri tehdyn tien kunnostuksen takia. 

TIEMAKSU

Päätettiin, että yksityistien vuosimaksu 50 € pitää maksaa elokuun loppuun mennessä. Yksityistien tilille: FI52 4503 2020 0040 24 (viestiksi Mäyräjärven osoite) tai tasarahana osoitteeseen Mäyräjärventie 65 (Leppäniemi). Jos tieosakas ei ole maksanut vuosimaksua elokuun loppuun mennessä em. tavoilla, hänelle lähetetään paperilasku, joka sisältää 10 euron laskutuslisän (yht. 60 euroa). Samassa yhteydessä on mahdollisuus maksaa vapaaehtoinen järven suojelumaksu (esim. 5 euroa), jolla rahoitetaan järvikokouksessa päätettäviä järven suojelutoimenpiteitä.

TURVALLISUUS

Todettiin, että Mäyräjärventiellä ajetaan välillä ylinopeutta. Nopeusrajoitus on koko tiellä 30 km/h. Ylinopeus vaarantaa muita tiellä liikkuvia ja heikentää tien kuntoa. Tiellä on ollut useita läheltä piti –tilanteita. Toivomus on, että jokainen keskustelee asiasta niiden kanssa, jota mahdollisesti aiheuttavat riskitilanteita.

Hoitokunta

****

Mäyräjärven yksityistien tiekokous (päivitetty 18.5.2019)

Aika: sunnuntai 23.6.2019 klo 13.00 – 14.00

Paikka: Mäyräjärventie 77

Tervetuloa!

Hoitokunta

****

Kaapelityöstä tietoa:

Keskiviikkona 5.9 aletaan siirtämään kone kalustoa Mäyräjärventielle.

Kaivuu töitä tehdään noin pariviikkoa, jos kaikki menee suunnitellusti.

Suoritamme työn päivällä klo 8:00 – 19:00 välillä. Työstä aiheutuu häiriötä liikenteelle.

 

Tässä yhteystietoja, jos jokin asukas haluaa sopia tai kysyä jotakin tarkempia yksityiskohtia tai aikataulua:

 

Maanrakentaja:

Veljekset Korkala Oy, Henri Paavola  puh. 044 3417607

 

Sähköasentaja (Elenia liittymät):

PLS Power and Line Service, Jarno Plaami   puh. 040 5159887

 

IPP Kuitu:

Ikaalisten-Parkanon Puhelin Oy, Jussi Mikkola  puh. 043 2175563

 

Myös minuun voi olla yhteydessä kaikkiin ym. asioihin liittyen. Yhteystiedot on alla.

 

                            

Terveisin,

 

Mikko Rannanjärvi

Project Manager

Power Business Unit

 

 

            Yhdistävä tekijä

 

            Relacom Finland Oy

            Puurtajantie 9B

            60100 Seinäjoki   

            mikko.rannanjarvi@fi.relacom.com

            mob. +358406402772

- - - - - - - -

Tiekokouksessa 24.6.2018:

 

Hoitokunta

Päivitys 26.5.2018: Mäyräjärven yksityistien tiekokous pidetään sunnuntaina 24.6.2018 kello 13-14 osoitteessa Mäyräjärventie 77. Kokouksen jälkeen pidetään myös järvikokous.

 

Esityslista

 

 

 

 

 

Päivitys 23.1.2018: Elenia korvaa Mäyräjärven alueella ilmajohdot maakaapeleilla vuoden 2018 aikana ja samalla on mahdollista liittyä valokuituhankkeeseen, joka mahdollistaa nopeamman internet-yhteyden. Alla löytyy Petteri Mikkolan kirje aiheesta. Liittyjien tiedot pitää olla hankkeen tiedossa 29.1.2018 mennessä.

 

 

 

Tervehdys kuituhankkeen puitteissa,

 

Valokuituhankkeen suunnitelmat alkavat selkeytymään ja infotilaisuuden jälkeen kiinnostuneita alkaa olemaan mukavasti kasassa. Tässä viestissä kerron tarkemmin hankkeen tilanteesta, suunnitelmista ja jatkosta.

 

Hankealueeksi on muodustumassa Hämeenkyrön puolella Mäyräjärventie, Pentinmaantie (alkuosa) ja Mäkelä-Haavistontien alue. Ylöjärven puolella hankealueena on Kivijärventie, Lindellinpolku, Vanamotie, Kanervistontie ja Miiluviidantie. Hanke toteutetaan yhteistyössä Elenian maakaapeloinnin ja operaattorin kesken siten, että liittymismaksuilla katetaan yhteiskaivannon työkustannukset ja kuituoperaattori kustantaa kuituverkon laitteet ja materiaalit. Vahvimmin kiinnostuksen hankkeen toteuttamiseen ovat esittäneet paikalliset puhelinyhtiöt Ikaalisten-Parkanon puhelin (IPP oy, www.ipp.fi) ja Pohjois-Hämeen puhelin (PHP oy, www.phpoy.fi).

 

IPP:n tekemä Ylöjärven puolen hankealueen esisuunnitelma on liitteenä, jossa on tosin puutteellisuuksia mm. Lindellinpolun ja Miiluviidantien alueella. Esisuunnitelma on tehty kaikkiin alueen osoitteisiin, jotta on saatu arvioitua hankealueen kokonaiskustannus. Liittyjien varmistuttua suunnitelma päivitetään tiedoilla, jolloin muut osoitteet on helppo poistaa suunnitteluohjelmassa ja saada päivitetty kustannusarvio.

 

Tehdyssä esisuunnitelmassa on hankealue jaettu kolmeen osaan, jossa A-alue muodostuu Hämeenkyrön puolen liittyjistä, C-alue muodostuu Ylöjärven puolen liittyjistä ja B-alue on siirtymäkuitu, joka tuo yhteyden A-alueelta rajalta C-alueelle. Esisuunnitelman mukaiset arviot hankekustannuksille on 146 k€ A-alueen osalta ja 67 k€ B+C-alueen osalta.

 

Hankkeen suunnittelun lähtökohtana on ollu noin 2000 euroa liittymismaksu ja "kipurajana" liittymismaksulle on 2500 euroa (keskeytysraja). Tarkennetun suunnitelman mukaisiin kustannuksiin tullaan hakemaan Joutsentenreitin (Alue A) ja Kantrin (Alue B+C) Leader-hanketukea, joka on noin 40% kustannuksista. Leader-tuen avulla hankkeen liittymismaksuilla katettavaksi jäisi noin 88 k€ (A-alue) ja 40 k€ (B+C). Ylöjärven puolella minimiliittyjä määrä hankkeen toteuttamiseksi olisi tällöin 16 liittymää, joka infotilaisuuden perusteella ollaan jo ylitetty. C-suunnittelualueella olevien kiinteistöjen määrä on noin 40, joten tämän hetken kiinnostustietojen perusteella näyttäisi liittymismaksun haarukaksi jäävän näin ollen 1000-2000 euroa. Oman arvioni mukaan liikuttaneen noin 1500 euron tietämillä, joka verrattuna esimerkiksi Elisan/Saunalahden uusilla asuntoalueilla tarjoamaan Talokuituun (1835 euroa) nähden on erittäin kilpailukykyinen hajaasutusalueelle tuotuna.

 

Hankkeen rahoituksen varmistumisen jälkeen liittymisen hinta tulee olemaan suurempi, koska tällöin liittymän osalta jää saamatta 40% Leader-tuki, mahdollisesti liittymän yhteiskaivannon hyöty ja lisäksi erillistyönä kustannukset nousevat. Liittymismaksu jälkikäteen tulee olemaankin vähintään tuen verran suurempi nyt liittymiseen nähden (1000€-->1700€ - 2000€-->3300€).

 

Hankkeen seuraavassa vaiheessa tullaan tekemään liittymissopimukset (pohja liitteenä) tukihakemusta varten. Kantrin seuraava johtokunnan kokous on 13.2.2018. Siellä käsiteltävien hakemusten pitää olla valmiina perjantaina 2.2.2018. Liittyjien tiedot pitää siis olla hankkeen tiedossa 29. tammikuuta mennessä, jotta tukihakemus saadaan jätettyä ajoissa hyvin kirjoitettuna. Leader-rahoitusta myönnettäessä kriteereinä on muun muuassa vaikuttavuus yrityksille ja alueen kehittämisessä. Tukihakemuksen kannalta yrityksen tekemä liittymissopimus antaa lisäpisteitä hyväksynnälle. Yrityksen ottamaa liittymää kannattaa harkita, jos siihen on esimerkiksi oman yrityksen kautta mahdollisuus.

 

Ajatuksena on seuraavilla viikoilla tulla henkilökohtaisesti esittelemään hanketta ja tiedustelemaan liittymäkohtainen kanta valokuituhankkeelle. Samalla hankkeesta kiinnostuneiden kanssa voidaan tehdään liitteen mukainen liittymissopimus, jotka tulee olla tehtynä tukihakemusta varten.

 

Jonkun verran on kyselty jo tulevaisuuden kk-hinnoittelusta. IPP:n ja PHP:n nykyiset "lista"hinnat ovat alla. Kummallakin on myös omia tarjouksia ja erikoishinnoitteluja esim. osakkeenomistajille, joiden tiedot löytyvät yhtiöiden nettisivuilta.

 

IPP:

30 Mb/s     24,90 €/kk

100 Mb/s    39,90 €/kk

300 Mb/s    52,00 €/kk

 

PHP:

50/10M          29,90 €

100/10M         39,90 €

250/100M        59,90 €

500/100M        79,90 €

1000/100M       99,90 €

 

Olkaa asian tiimoilta rohkeasti yhteydessä, vastaan mielelläni.

 

 

Terveisin,

Petteri Mikkola

040-8298270

petteri.mikkola(at)kolumbus.fi

 

 

HUOM. tähän liittyvä kokouskutsu ja liittymislomake löytyy Pöytäkirjat-sivulta.

 

Tiekokouksessa 25.6.2017:

 

Terveisin,

 

Hoitokunta

 

 

Kuvia rumputyöstä 4.7.2017, samalla poistettiin muutama pinnalla ollut kivi tieltä:

 

 

 

 

Heinäkuussa 2016 Heikki purki vanhan postilaatikkotelineen ja rakensi uuden:

 

 

Kuva ennen

 

Kuva jälkeen

 

 

Heinäkuussa 2016 Pasi Savia Siurosta höyläsi Mäyräjärven tien: