Mäyräjärven suojelu

Mäyräjärvi ja joutsenet 22.8.2015
Ajankohtaista (päivitetty 13.7.2020):


Järvikokouksessa 21.6.2020:

 
 • Päätettiin, että vesikasvien niittotalkoot pidetään lauantaina 8.8.2020 kello 11. Huom. jokainen huolehtii omien rantojen vesikasvien niitosta.
 • Päätettiin kerätä tiemaksun yhteydessä vapaaehtoista, pienimuotoista järven suojelumaksua.
 • Keskusteltiin järven kunnosta: useampia havaintoja istutetuista hauista ja vähemmän havaintoja pienistä ahvenista, joka on ollut tavoitteena järven hoidossa. Aistihavaintojen mukaan järven kunto on pysynyt vakaalla hyvällä tasolla.

Hallitus**********

30.5.2020:

Tervetuloa Mäyräjärven suojeluyhdistyksen kokoukseen 

Aika: sunnuntai 21.6.2020 klo 14.00 - 15.00
Paikka: Mäyräjärventie 77


Esityslista
 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen järjestäytyminen
 3. Kokouksen osanottajien toteaminen
 4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 5. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
 6. Vuoden 2019 tilinpäätös
 7. Hallituksen vastuuvapaudesta päättäminen
 8. Päättäminen toimenpiteistä, joihin voitto tai tappio saattaa antaa aihetta
 9. Vesiensuojeluasiat, järvihavainnot (levä, hauki)
 10. Talousarvio vuosille 2020 ja 2021
 11. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkion suuruudesta päättäminen
 12. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta vuodelle 2021
 13. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta vuodelle 2021
 14. Muut asiat
 15. Seuraavan kokouksen ajankohta
 16. Kokouksen päättäminen

Tervetuloa!

Hallitus
****

Järvikokouksessa päätettiin 23.6.2019:


Päätettiin, että vesikasvien niittotalkoita ei pidetä tänä kesänä, koska rantojen vesikasvit antavat suojaa istutetuille haukien poikasille.


Hallitus****

Mäyräjärven suojeluyhdistyksen kokous (päivitetty 18.5.2019)

Aika: sunnuntai 23.6.2019 klo 14.00 - 15.00
Paikka: Mäyräjärventie 77


 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen järjestäytyminen
 3. Kokouksen osanottajien toteaminen
 4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 5. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
 6. Vuoden 2018 tilinpäätös
 7. Hallituksen vastuuvapaudesta päättäminen
 8. Päättäminen toimenpiteistä, joihin voitto tai tappio saattaa antaa aihetta
 9. Vesiensuojeluasiat, järvihavainnot (levä, hauki)
 10. Talousarvio vuosille 2019 ja 2020
 11. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkion suuruudesta päättäminen
 12. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta vuodelle 2020
 13. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta vuodelle 2020
 14. Muut asiat
 15. Seuraavan kokouksen ajankohta
 16. Kokouksen päättäminen

Tervetuloa!

Hallitus

****


Päivitetty 13.7.2018:

Järvikokouksessa 24.6.2018:

 

 • Päätettiin, että vesikasvien niittotalkoita ei pidetä tänä kesänä, koska rantojen vesikasvit antavat suojaa istutetuille haukien poikasille.

   

 • Keskusteltiin veden pinnan mataluudesta kuivan kesän takia, koska se voi heikentää järven kuntoa.

   

    

  Hallitus
Päivitys 26.5.2018: Mäyräjärven suojeluyhdistyksen kokous pidetään tiekokouksen jälkeen 24.6.2018 kello 14-15 osoitteessa Mäyräjärventie 77.


Esityslista
 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen järjestäytyminen
 3. Kokouksen osanottajien toteaminen
 4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 5. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
 6. Vuoden 2017 tilinpäätös
 7. Hallituksen vastuuvapaudesta päättäminen
 8. Päättäminen toimenpiteistä, joihin voitto tai tappio saattaa antaa aihetta
 9. Vesiensuojeluasiat, järvihavainnot (levä, hauki)
 10. Talousarvio vuosille 2018 ja 2019
 11. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkion suuruudesta päättäminen
 12. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta vuodelle 2019
 13. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta vuodelle 2019
 14. Muut asiat
 15. Seuraavan kokouksen ajankohta
 16. Kokouksen päättäminen
Järvikokouksessa 25.6.2017:

 

 • Päätettiin, että vesikasvien niittotalkoita ei pidetä tänä kesänä, koska rantojen vesikasvit antavat suojaa istutetuille haukien poikasille.

   

 • Kerrottiin, että haukien istutus tehtiin 9.6.2017. Vastakuoriutuneet noin yhden senttimetrin pituiset 10.000 hauenpoikasta haettiin Lahdesta ja istutettiin talkooporukalla eri puolille järven rantaviivaa.

   

  • Pirkanmaan ja Hämeen Kalatalouskeskuksista kerrottiin, että isompia hauen poikasia ei ole saatavilla ja kun pienempiä poikasia istutetaan, niin määrä pitää olla isompi.

  • Kustannus jäi arvioitua pienemmäksi. Arvioimme viime vuonna kustannukseksi 300 - 400 euroa ja toteutunut kustannus oli 127 euroa. Kiitos talkoolaisille!

    

Terveisin,


Hallitus

  •  Alla löytyy kuvia vastakuoriutuneiden hauenpoikasten istutuksesta 9.6.2017, jotka hankittiin Hämeen kalatalouskeskukselta. Istutus tehtiin järven suojelutoimenpiteenä. Kiitos talkoolaisille!Järvikokouksessa 18.6.2016 päätettiin:VESIKASVIEN NIITTOTALKOOT LA 6.8.2016 KELLO 10

 
Talkoissa niitetään asuttamattomien rantojen vesikasvit ja omat rannat kannattaa hoitaa sopivana ajankohtana itse.
- Talkoisiin kaivataan sekä niittäjiä että soutajia, joten omaa venettä tai työkaluja ei välttämättä tarvita.
 

 

HAUKIEN ISTUTUS


Järvikokouksessa päätettiin kerätä haukien istutukseen rahaa, jonka voi maksaa esim. tiemaksun yhteydessä kesällä 2016. Se voi olla esim. 10 euroa. Rahaa tarvitaan yhteensä n. 300-400 euroa, kun haukia pitää istuttaa järven rantaviivan pituuden mukaan. Rantaviivaa on 1,6 km ja haukia istutetaan joka viidennelle metrille (1600 m / 5 = 320 kpl). Haukien hinta on tänä vuonna 97 senttiä. Istuttaminen pitää tehdä ennen juhannusta ja tämän kesän ajat olivat jo täynnä, joten istutus tehdään kokouksen päätöksen mukaan alkukesästä 2017. Istutus tehdään talkoovoimin ja siihen tarvitaan sekä useita henkilöitä että veneitä.

- Lisätietoa istutuksesta: http://www.kalatalo.fi/kalanpoikasten_tilauslomake.htm

Yksityistien ja järvensuojeluyhdistyksen tilinumero: FI52 4503 2020 0040 24 (Yksityistien maksu 2016 on 30 euroa. Kaikki ylimenevät suoritukset katsotaan järven suojeluyhdistyksen lahjoituksiksi.)

 
 
Terveisin,
Mäyräjärven suojeluyhdistyksen hallitus

________________________________________________________________


HUOLEHDI JÄRVEN KUNNOSTA!

  • Älä päästä pesuaineita, yms. järveen.

________________________________________________________________


Comments